Guide - Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

Syftet med denna guide är att den ska bidra med inspiration och goda råd för kommuner och andra offentliga aktörer om miljöanpassad anskaffning. Guiden innehåller också sex goda exempel från skånska kommuner samt handledning och övningar till en workshop för det konkreta arbetet med miljöanpassad anskaffningsprocess.

 

Många kommuner har viljan och ambitionen att minska sin egen miljöpåverkan och föregå med gott exempel för sina medborgare och företag. Denna guide ska göra det enklare att göra just det.

 

Om du vill ha guiden i tryckt format, kontakta då sofia.ahlstedt@hutskane.nu, 0707-67 11 03.

 

Guiden för nedladdning:

Guide - Minska kommunens miljöpåverkan genom miljöanpassad offentlig anskaffning

 

Kopieringsunderlag och PowerPoint-presentationer till workshopen:

Förslag till inbjudan.pdf

Förslag till informationsblad.doc

1.A.  Kopieringsunderlag Skalan.doc

1.B. PPT Syftet och agenda.ppt

1.D. PPT Förväntningar.ppt

1.E. Kopieringsunderlag Myror och spårkort.doc

1.E. PPT Myror och spårkort.ppt

2. Kopieringsunderlag Framtidsbilden.doc

2. PPT Framtidsbilden.ppt

3. Kopieringsunderlag Livscykeltänk.doc

3. PPT Livscykeltänk.ppt

4. Kopieringsunderlag Anskaffningsprocessen.doc

4. PPT Nuläge.ppt

5. Kopieringsunderlag PDCA.doc

5. Kopieringsunderlag Goda exempel.doc

5. Kopieringsunderlag Mall att fylla i.doc

5. PPT PDCA.ppt

7. Kopieringsunderlag Utvärdering.doc


Aktiviteter August 18
Inget inplanerat

Logga inmilou leds av:
HUT Skåne

i samverkan med:
Sustainable Business Hub Energikontoret Skåne

finansiärer:
EU regionala utvecklingsfonden
Naturvårdsverket Region Skånes Miljövårdsfond Länsstyrelsen Skåne

Höörs kommun Lomma kommun Klippans kommun Vellinge kommun Trelleborgs kommun Helsingborg stad Lunds kommun Malmö stad Ängelholms kommun