Miljöanpassad upphandling - världens möjlighet!

…eller åtminstone ett viktigt och användbart verktyg för kommuner i arbetet med att minska sin miljöpåverkan.

 

Detta var rubriken på MILOUs slutseminarium 20 maj som blev en mycket lyckad dag i Helsingborg. Dagen handlade om miljöanpassad upphandling och anskaffning från ett europeiskt perspektiv ner till lokala goda exempel. Dagen bjöd på inspiration såväl som praktiska metoder och verktyg.

 

Ett konstaterande i flera av föredragen och panelsamtalet i slutet av dagen var att engagemang och kunskap hos medarbetare för att genomföra beställningar med miljöhänsyn är en av de viktigaste länkarna i anskaffningsprocessen. 

 

Målgrupp var politiker, upphandlare, miljöstrateger och andra intresserade inom offentlig sektor.

Inbjudan med program!

 

Här nedan hittar du presentationerna från dagen:

» Miljökrav i upphandling - hinder och möjligheter
Lina Wedin, forskare, Lunds universitet
» Från politiskt beslut till 50 % biogasbilar 2010 - exemplet Helsingborg
Ulla Ingers, chef för miljöförvaltningen, Helsingborgs stad
» Lunds kommun - årets vinnare av Utmärkt Grön Upphandlare
Thor-Leif Hansson, upphandlare, Lunds kommun
» LCC - långsiktighet i upphandlingar med ekonomi och miljö i fokus
Annie Stålberg, projektledare, Miljöstyrningsrådet
» Livscykeltänkande genomsyrar investeringar i Bromölla
Roger Jensen, driftchef, Hans Ericsson, fastighetschef, Bromölla kommun
» Gröna listan - ett sätt att förändra inköpsmönster
Birgitta Nilsson, verksamhetsledare, Design med Omtanke

Aktiviteter July 18
Inget inplanerat

Logga inmilou leds av:
HUT Skåne

i samverkan med:
Sustainable Business Hub Energikontoret Skåne

finansiärer:
EU regionala utvecklingsfonden
Naturvårdsverket Region Skånes Miljövårdsfond Länsstyrelsen Skåne

Höörs kommun Lomma kommun Klippans kommun Vellinge kommun Trelleborgs kommun Helsingborg stad Lunds kommun Malmö stad Ängelholms kommun