Nyhetsbrev

Nyhetsbrevet gör ett uppehåll till vidare eftersom MILOU är avslutat. Förhoppningen är att medel från Europeiska Regionala Utvecklingsfonden via Tillväxtverket beviljas för MILOU2, start januari 2011.


Aktiviteter July 18
Inget inplanerat

Logga inmilou leds av:
HUT Skåne

i samverkan med:
Sustainable Business Hub Energikontoret Skåne

finansiärer:
EU regionala utvecklingsfonden
Naturvårdsverket Region Skånes Miljövårdsfond Länsstyrelsen Skåne

Höörs kommun Lomma kommun Klippans kommun Vellinge kommun Trelleborgs kommun Helsingborg stad Lunds kommun Malmö stad Ängelholms kommun