Miljöanpassade transporter och fordonshantering, seminarium 12-13 juni 2007

Den 12-13 juni 2007 genomförde MILOU och Hållbar Mobilitet Skåne tvådagarskonferensen "Miljöanpassade transporter och fordonshantering - målsättningar för framtiden och offentlig upphandling som ett verktyg för att nå dit".

  » Miljöanpassade transporter och fordonshantering - dokumentation

  Här finns en dokumentation av konferensens föredrag att ladda ner. 

   

  » Presentationer dag 1
  » Transporter i en global värld – presentation av problemställningen  (Mer information)

  Annika Balgård från stiftelsen TEM (Teknik, Ekonomi och Miljö) inledde konferensen med att ge en övergripande problemställning.


  » Utmaning 2010 – framgångsfaktorer för miljöanpassade transporter och fordon  (Mer information)
  Mattias Goldmann från föreningen Gröna bilister presenterade framgångsfaktorer i arbetet med miljöanpassade transporter och fordon.

  » Juridiska förutsättningar för att ställa miljörelaterade krav  (Mer information)
  Charlotta Frenander från Miljöstyrningsrådet presenterade de juridiska förutsättningarna för att ställa miljökrav vid offentliga upphandlingar av fordon och transporter. Charlotta presenterade också EKU-verktyget och Sveriges Kommuner och Landstings mallar för upphandling av färdtjänst, skolskjuts och sjukresor.

  » Q III ett verktyg för upphandling av transporter  (Mer information)
  Lasse Holm från Q III höll ett föredrag om Q III:s uppbyggnad och de värden och fördelar som verktyget ger både till upphandlare och transportbranchen. 

  » Att arbeta med QIII
  Maria Sigroth från Renhållningen Kristianstad satte Q III verktyget i ett praktiskt perspektiv och berättade om de stora fördelar verktyget kan ge en organisation i dess upphandlings och kvalitetssäkringsarbete.

  » Betydelsen av miljökrav i offentlig upphandling för taxibranschens utveckling  (Mer information)
  Frederick Scholander från Taxi 020 presenterade det offensiva arbete med miljöfordon som de bedriver och den betydelse offentlig upphandling har för taxibranchens utveckling.

  » Att arbeta med uppföljning och intern revision  (Mer information)
  Annika Balgård avslutade dagen med att berätta om betydelsen av uppföljning och intern revision för ett effektivt upphandlings- och miljöarbete.

  » Presentationer dag 2
  » Företagets bilinnehav  (Mer information)
  Mikael Mesch inledde den andra dagen av konferensen med att ge tips och råd om optimering av organisationens bilinnehav.

  » Miljöbilar och skatterna  (Mer information)
  Christin Hjortsberg från Skatteverket höll ett föredrag om miljöbilar och skatter.

  » Bilpoolslösning – något för din organisation?  (Mer information)
  Olle Johansson från det egna företaget Autoforce presenterade olika former av bilpoolslösningar.

  » Verksamhetsanpassade fordon  (Mer information)
  Lars Petersson från Ynnor pratade om vikten av att ha verksamhetsanpassade fordon.

  » Ta fram en fordonspolicy  (Mer information)
  Annika Balgård återkom dag 2 och berättade om vikten av att styra fordonshanteringen i privata och offentliga verksamheter.

  » Bränslesnåla bilar och specialanpassad sparsam körning
  Peter Ekelund från Tidningsbärarna och Bo Walter från Nya Trafikskolan höll ett gemensamt föredrag kring ett Eco-driving projekt som Tidningsbärarna genomfört. 

  » Bilpoolslösning för vårt företag
  Jan Trygg från WSP Environment redogjorde för fördelarna med den bilpoolslösning som de gått in i.

  » Bilpolicy - ett verktyg för ökad andel miljöbilar och bränslesnålare bilar
  Ylva Persson från Vägverket Region Syd redogjorde för fördelarna med en bilpolicy som styrdokument i en organisation.

  Aktiviteter July 18
  Inget inplanerat

  Logga in  milou leds av:
  HUT Skåne

  i samverkan med:
  Sustainable Business Hub Energikontoret Skåne

  finansiärer:
  EU regionala utvecklingsfonden
  Naturvårdsverket Region Skånes Miljövårdsfond Länsstyrelsen Skåne

  Höörs kommun Lomma kommun Klippans kommun Vellinge kommun Trelleborgs kommun Helsingborg stad Lunds kommun Malmö stad Ängelholms kommun