Energimarknaden och upphandling av miljöanpassad el, seminaium 13 mars 2007

Den 13 mars 2007 genomfördes ett seminarium där olika frågeställningar kring energimarknaden och upphandling av el behandlades. Centralt var förutsättningarna för att upphandla miljöanpassad el i offentliga organisationer.
  » Miljöfrågor på energimarknaden och upphandling av el  (Mer information)
  Kaj Forsberg från EME Analys inledde med ett föredrag om miljöfrågorna på energimarknaden och hur offentliga organisationer kan påverka utvecklingen i positiv riktning genom upphandling av el.

  » Samordnad upphandling av el  (Mer information)
  Henrik Karlsson, upphandlingssamordnare vid Kommunförbundet Skåne (KFSK), klargjorde förutsättningarna för samordnade upphandlingar. Henrik redogjorde också för den upphandlingsmodell som åtta skånska kommuner tillämpar vid en samordnad upphandling våren 2007. Upphandlingen samordnas av KFSK.

  » Landskrona kommuns elinköp  (Mer information)

  Landskrona kommuns elnätschef, Peter Bengtsson, höll ett föredrag kring kommunens hantering av elinköp.


  Aktiviteter July 18
  Inget inplanerat

  Logga in  milou leds av:
  HUT Skåne

  i samverkan med:
  Sustainable Business Hub Energikontoret Skåne

  finansiärer:
  EU regionala utvecklingsfonden
  Naturvårdsverket Region Skånes Miljövårdsfond Länsstyrelsen Skåne

  Höörs kommun Lomma kommun Klippans kommun Vellinge kommun Trelleborgs kommun Helsingborg stad Lunds kommun Malmö stad Ängelholms kommun