Projektbeskrivning

MILOU´s syfte är att öka den offentliga upphandlingens roll som en drivkraft i arbetet för en hållbar utveckling.

 

MILOU fokuserar på tre områden:

  • Belysning 
  • Energieffektivisering i befintliga fastigheter
  • Byggande
  • Fordon

Dessa områden har i olika sammanhang pekats ut som strategiskt viktiga för arbetet för en hållbar utveckling och på dessa områden kan den offentliga sektorn genom sin sammanlagda inköpsvolym vara en stor drivkraft.

 

Inom projektet arrangeras seminarier, konferenser och utbildningar.

 

De övergripande målen med projektet är att:

  • lyfta miljöanpassad offentlig upphandling högre upp på agendan i offentliga organisationer
  • bidra till en ökad kompetens och ökad aktörssamverkan kring miljöanpassad offentlig upphandling
  • lyfta fram offentlig upphandling som en grund för ökad tillväxt för miljödrivna företag
  • bidra till uppfyllandet av de nationella och regionala miljökvalitetsmålen.

Aktiviteter July 18
Inget inplanerat

Logga inmilou leds av:
HUT Skåne

i samverkan med:
Sustainable Business Hub Energikontoret Skåne

finansiärer:
EU regionala utvecklingsfonden
Naturvårdsverket Region Skånes Miljövårdsfond Länsstyrelsen Skåne

Höörs kommun Lomma kommun Klippans kommun Vellinge kommun Trelleborgs kommun Helsingborg stad Lunds kommun Malmö stad Ängelholms kommun